Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Koncentracje

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie

< poprzedni | następny > 07.08.2018

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 31.07.2018 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK2-422/28/18/AI

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

utworzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie wspólnego przedsiębiorcy

STAN SPRAWY: Sprawa w toku

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ/WNIOSKODAWCÓW:

Istotą zamierzonej koncentracji, dokonywanej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (dalej „PFR”), Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „GPW”) i Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dalej „BIK”) jest powołanie w oparciu o Instytut Analiz i Ratingu S.A. (dalej „IAIR”) silnej, rozpoznawalnej agencji ratingowej, działającej na rynku krajowym, oferującej usługi nadawania ratingów publicznych lub ratingów prywatnych szerokiemu kręgowi podmiotów, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw a ponadto sporządzanie raportów analitycznych sektorowych i jednostkowych w celu wypełnienia istniejącej na rynku polskim luki w dostępie do krajowych ratingów, analiz i ocen ryzyka. Długofalowym celem przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji jest zwiększenie znaczenia rynku długu w finansowaniu gospodarki oraz poprawa jakości polskiego rynku kapitałowego poprzez ułatwienie wyceny ryzyka związanego z inwestycjami w dłużne instrumenty finansowe.   Zgłaszany zamiar ma charakter koncentracji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy. Podmiotami zgłaszającymi zamiar koncentracji są działający w ramach grup kapitałowych GPW, PFR oraz BIK. Podmiotem biernie uczestniczącym w koncentracji (podmiot tworzony) jest IAIR, będący całkowicie zależnym od GPW, nie posiadającym swojej grupy kapitałowej.  Głównym podmiotem Grupy Kapitałowej GPW jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, która wraz z podmiotem zależnym BondSpot S.A. (dalej „BondSpot”) organizuje obrót instrumentami finansowymi (akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, instrumenty pochodne i inne) w ramach rynku regulowanego oraz w alternatywnym systemie obrotu. Towarowa Giełda Energii S.A. (dalej „TGE”), w której GPW posiada 100% udziałów, organizuje obrót energią elektryczną, gazem ziemnym oraz prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia. TGE prowadzi ponadto Rejestr Świadectw Pochodzenia i Rejestr Gwarancji Pochodzenia oraz, za pośrednictwem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych na rynku towarowym. Usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe dla rynku finansowego prowadzonego przez GPW i BondSpot, świadczone są przez spółkę stowarzyszoną GPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) i jej spółkę zależną KDPW_CCP S.A.  Przedmiotem działalności gospodarczej PFR jest zarządzanie częściami portfeli inwestycyjnych czterech funduszy inwestycyjnych. Fundusze kontrolowane lub współkontrolowane przez PFR inwestują środki własne PFR oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółki, w które zainwestowały fundusze przez PFR (spółki portfelowe), prowadzą działalność w szczególności na rynkach usług budowlanych, usług finansowych i bankowych, wydobycia węgla kamiennego, produkcji konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń przemysłowych, dystrybucji i obrotu energią elektryczną, oraz usług informatycznych i telekomunikacyjnych.  Głównym przedmiotem działalności BIK jest gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz pozabankowych firm pożyczkowych, o spłaconych i aktualnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych, jak kredyty, pożyczki, karty kredytowe, limity i poręczenia kredytów. Celem działalności BIK jest wsparcie instytucji sektora finansowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, ograniczaniu ryzyka wyłudzeń kredytów i monitorowaniu zadłużenia oraz wsparcie procesu kredytowego dla kredytodawców, w szczególności w zakresie oceny zdolności kredytowej. Podmiot tworzony tj. IAIR, istnieje od 2014 roku. IAIR wykonuje obecnie czynności przygotowawcze związane z planowaną działalnością gospodarczą w zakresie ratingu kredytowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie agencji ratingowych. Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia działalności ratingowej przez IAIR jest rejestracja w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych (dalej „ESMA”). 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia: 2018-08-07 09:17
Zatwierdził: Robert Kamiński
Data udostępnienia: 2018-08-07 09:18
Wprowadził: Tomasz Nastulak

 

Warto przeczytać

Trwały nośnik - kolejne decyzje UOKiK
Trwały nośnik - kolejne decyzje UOKiK

Alior Bank, Bank Millennium, BZ WBK, Deutsche Bank, Idea Bank, Pekao SA, i Plus Bank nieprawidłowo informowały o zmianach opłat. W toku pozostaje 7 postępowań.    ...>

Pomoc prawna - zadzwoń do Stowarzyszenia Aquila
Pomoc prawna - zadzwoń do Stowarzyszenia Aquila

Dostałeś niesłusznie nakaz zapłaty lub pismo z sądu? Zostałeś pozwany przez firmę, która wprowadziła cię w błąd? Twoją sprawą zajmie się Stowarzyszenie Aquila.    ...>

Seniorze, uważaj! - podsumowanie kampanii UOKiK
Seniorze, uważaj! - podsumowanie kampanii UOKiK

Akcja trwała od marca do czerwca 2018 r. Ostrzegała seniorów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Wsparło ją kilkadziesiąt podmiotów. ...>

Postępowania polubowne coraz bardziej popularne - sprawozdanie za 2017 rok
Postępowania polubowne coraz bardziej popularne - sprawozdanie za 2017 rok

Ponad 18 tys. wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie sporu wpłynęło w 2017 r. do podmiotów uprawnionych. UOKiK zachęca przedsiębiorców do udziału w systemie ADR.   ...>

Stałe stopy kredytów hipotecznych - apel UOKiK
Stałe stopy kredytów hipotecznych - apel UOKiK

Prezes UOKiK Marek Niechciał zaapelował do banków udzielających kredyty hipoteczne. Urząd oczekuje, że banki wprowadzą do oferty kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu.    ...>

Milion za zmowę przetargową
Milion za zmowę przetargową

Trzy spółki informatyczne zawarły zmowę przetargową. Wspólnie usiłowały wpłynąć na wynik trzech postępowań o zamówienia publiczne na hosting i kolokację serwerów.   ...>

Jak rozwiązać spór przez internet? Skorzystaj z platformy ODR
Jak rozwiązać spór przez internet? Skorzystaj z platformy ODR

Konsumencie, zawarłeś umowę przez internet ze sprzedawcą z Polski lub innego kraju UE i chcesz złożyć skargę?   ...>

Kurs online na temat zmów przetargowych
Kurs online na temat zmów przetargowych

Skorzystaj ze szkolenia poświęconego prawu konkurencji w zamówieniach publicznych. Dowiedz się, czym jest zmowa przetargowa oraz jakie są sposoby jej wykrywania ...>

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE100-lecie odzyskania niepodległości