Aktualności

Szczebel po szczeblu – kontrola Inspekcji Handlowej 01.03.2024

Szczebel po szczeblu – kontrola Inspekcji Handlowej

Sprawdzaliśmy sprzęt do prac domowych na podwyższeniu: drabinki, rozkładane stołki, schodki, podest. Konstrukcję zbadaliśmy w laboratorium pod kątem zagrożenia upadkiem. Nie stwierdziliśmy wad. W 3 na 8 produktów były błędy oznakowania, np. niekompletna instrukcja użytkowania lub jej brak. Przedsiębiorcy usunęli już błędy.

Więcej aktualności

Pomoc dla konsumentów

Porady

801 440 220
222 66 76 76

opłata wg taryfy operatora
poniedziałek - piątek, 10:00 - 18:00

porady@dlakonsumentow.pl

Rzecznicy konsumentów
Inspekcja Handlowa

Pomoc specjalistyczna

Spory transgraniczne w UE
konsument.gov.pl

Ubezpieczenia i finanse
rf.gov.pl

Telekomunikacja
cik.uke.gov.pl

Konsumencie, masz problem?

Znajdź pomoc w swojej miejscowości.

Działania UOKiK

Strefa edukacji