Ikona BIP

(07.11.2023) Ogłoszenie o darowiźnie

07.11.2023

UOKiK DARUJE ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

[Warszawa, dnia 07/11/2023 roku] Myjnia laboratoryjna MIELE

Składniki można oglądać w siedzibie Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 13.11.2023 r.

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku e-mailem na adres: ba@uokik.gov.pl


Szczegóły na stronie internetowej: 
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27414

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 998) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Laboratorium w Bydgoszczy
Ul. Kasztanowa 57
85-605 Bydgoszcz
Tel. 52 322 01 79
e-mail: lbg@uokik.gov.pl