Ikona BIP

(07.11.2023) Ogłoszenie o sprzedaży

07.11.2023

UOKiK SPRZEDA ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

[Warszawa, dnia 07/11/2023 roku] 2 laptopy, 3 komputery, 1 monitor, 3 drukarki, 1 pralka, 2 lodówki, 1 zmywarka, 1 krzesło.

 

Składniki można oglądać w siedzibie Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 13.11.2023 r.

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku e-mailem na adres: ba@uokik.gov.pl

 

Szczegóły na stronie internetowej:
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27415

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 998, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Laboratorium w Bydgoszczy
Ul. Kasztanowa 57
85-605 Bydgoszcz
Tel. 52 322 01 79
e-mail: lbg@uokik.gov.pl