Ikona BIP

(08.12.2023) Ogłoszenie o sprzedaży

08.12.2023

UOKiK SPRZEDA ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI
RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

[Warszawa, dnia 08.12.2023 roku]

Składniki można oglądać w siedzibie UOKiK w Warszawie.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 15.12.2023 r.

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku e-mailem na adres: ba@uokik.gov.pl

 

Szczegóły na stronie internetowej:

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27489

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 998 z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. 22 55 60 588
e-mail: ba@uokik.gov.pl