Ikona BIP

1) European e-Commerce Services GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy 2) Schoeller Ventures GmbH z siedzibą w Monachium, Niemcy

03.04.2024

 

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 28.03.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.12.2024.RW

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

European e-Commerce Services GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy

Schoeller Ventures GmbH z siedzibą w Monachium, Niemcy 

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Utworzenie przez European e-Commerce Services GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy, oraz Schoeller Ventures GmbH z siedzibą w Monachium, Niemcy, wspólnego przedsiębiorcy. 

STAN SPRAWY: Sprawa w toku.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłaszana Transakcja stanowi koncentrację, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów i dotyczy utworzenia wspólnego przedsiębiorcy („JV”) przez przedsiębiorców: European e-Commerce Services GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy („European e-Commerce”) wraz z Schoeller Ventures GmbH z siedzibą w Monachium, Niemcy („Schoeller Ventures”).

European e-Commerce prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług handlowych i innej działalności handlowej, w szczególności świadczenia usług handlu elektronicznego i realizacji zamówień w zakresie tzw. handlu internetowego, a także ogólnoświatowej dystrybucji i sprzedaży towarów i dóbr z Europy za pośrednictwem tzw. platform internetowych i sklepów internetowych, wraz ze wszystkimi powiązanymi działaniami komercyjnymi. European e-Commerce jest częścią grupy kapitałowej Fiege. Grupa Fiege świadczy różne usługi logistyczne na arenie międzynarodowej. Obejmują one transport towarów, usługi transportowe, magazynowanie, różne usługi w zakresie handlu elektronicznego oraz świadczenie usług kurierskich. Usługi te obejmują cały łańcuch dostaw (logistyka zaopatrzenia, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, logistyka utylizacji, logistyka kontraktowa).

Schoeller Ventures zajmuje się inkubacją pomysłów biznesowych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, gospodarki o obiegu zamkniętym i zielonej energii. Schoeller Ventures należy do grupy kapitałowej Schoeller. Główne obszary działalności Grupy Schoeller obejmują: opakowania do transportu towarów, urządzenia przetwórcze, usługi łańcucha dostaw i nieruchomości.

Celem JV jest opracowanie i produkcja opakowań transportowych wielokrotnego użytku dla sprzedawców detalicznych w handlu elektronicznym, a także opracowanie i obsługa systemu obiegu opakowań transportowych wielokrotnego użytku z kaucją płatną za użycie. Obecnie terytorium docelowym dla działalności JV są Niemcy.