Ikona BIP

(14.11.2023) Ogłoszenie o darowiźnie

14.11.2023

UOKiK DARUJE ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

[Warszawa, dnia 14/11/2023 roku] Myjnia laboratoryjna MIELE, 2 laptopy, 3 komputery, 1 monitor, 3 drukarki, 1 pralka, 2 lodówki, 1 zmywarka, 1 krzesło.

Składniki można oglądać w siedzibie Laboratorium UOKiK w Bydgoszczy.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 21.11.2023 r.

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku e-mailem na adres: ba@uokik.gov.pl


Szczegóły na stronie internetowej: 
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27437

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 998) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Laboratorium w Bydgoszczy
Ul. Kasztanowa 57
85-605 Bydgoszcz
Tel. 52 322 01 79
e-mail: lbg@uokik.gov.pl