Ikona BIP

(19.12.2023) Ogłoszenie o darowiźnie

19.12.2023

UOKiK DARUJE ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

[Warszawa, dnia 19.12.2023 roku]

Składniki można oglądać w siedzibie UOKiK w Warszawie.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 27/12/2023 r.

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku e-mailem na adres: ba@uokik.gov.pl

 

Szczegóły na stronie internetowej:

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27517

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 998) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel. 22 55 60 588
e-mail: ba@uokik.gov.pl