Ikona BIP

(21.09.2023) Ogłoszenie o sprzedaży

21.09.2023

UOKiK SPRZEDA ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

[Warszawa, dnia 21/09/2023 roku] zgodnie z załącznikiem

 

Składniki można oglądać w siedzibie Delegatury UOKiK w Katowicach

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 27.09.2023 r.

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku e-mailem na adres: ba@uokik.gov.pl

 

Szczegóły na stronie internetowej:
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27354

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 998, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

 

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Delegatura w Katowicach
Ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice
Tel. 22 556 06 30
e-mail: katowice@uokik.gov.pl