Ikona BIP

(25.09.2023) Ogłoszenie o darowiźnie

25.09.2023

UOKiK DARUJE ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

[Warszawa, dnia 25/09/2023 roku] 2 komputery, 2 monitory, 1 klawiatura, 1 faks, 1 radiomagnetofon, 1 ekspres do kawy, 1 gilotyna do cięcia papieru, 1 waga, 3 fotele obrotowe, 1 krzesło obrotowe]

Składniki można oglądać w siedzibie UOKiK w Krakowie.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 29.09.2023 r.

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku e-mailem na adres: ba@uokik.gov.pl


Szczegóły na stronie internetowej: 
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27359

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 998) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
Tel. 12 422 96 16
e-mail: krakow@uokik.gov.pl