Ikona BIP

(28.09.2023) Ogłoszenie o darowiźnie

28.09.2023

UOKiK DARUJE ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO

[Warszawa, dnia 28/09/2023 roku]

Składniki można oglądać w siedzibie Delegatury UOKiK w Katowicach.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu do dnia 3.10.2023 r.

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku e-mailem na adres: ba@uokik.gov.pl


Szczegóły na stronie internetowej: 
https://uokik.gov.pl/download.php?plik=27369

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku (Dz. U. 2022, poz. 998) w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa

Dodatkowe informacje:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Delegatura w Katowicach
Ul. Krasińskiego 29
40-019 Katowice
Tel. 22 556 06 30
e-mail: katowice@uokik.gov.pl