Ikona BIP

7R International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy, WOOD & Company investiční společnost, a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy

28.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 26.02.2024 r. 

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.7.2024.PMK 

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

7R International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy, WOOD & Company investiční společnost, a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy.

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA: 

Utworzenie przez 7R International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy, WOOD & Company investiční společnost, a.s. z siedzibą w Pradze, Czechy, dwóch wspólnych przedsiębiorców.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-75/2024 z dn. 27.03.2024 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW: 

Zgłaszana koncentracja polega na utworzeniu dwóch wspólnych przedsiębiorców przez  7R International B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów ( 7R ) , WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (Wood Fond) i WOOD & Company investiční společnost, a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska (Wood IS).  

7R należy do Grupy 7R, która jest deweloperem działającym na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizującym się w dostarczaniu powierzchni magazynowych i produkcyjnych na wynajem.  

Wood Fond za pośrednictwem swoich subfunduszy inwestuje w nieruchomości komercyjne, koncentrując się głównie na wysokiej jakości budynkach biurowych i centrach handlowych.  

Wood IS prowadzi działalność w zakresie zbiorowego inwestowania i zajmuje się zarządzaniem, na podstawie zawartych umów, aktywami swoich klientów.  

Wspólni przedsiębiorcy będą  właścicielami czterech budynków magazynowych, w których docelowo będą wynajmować powierzchnię.