Ikona BIP

AMC V Spare S.a.r.l. z siedzibą w Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, Michał Grom oraz Maciej Zużałek

29.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 23.02.2024 r.

 

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.9.2024.RW

 

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

 

AMC V Spare S.a.r.l. z siedzibą w Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga

Michał Grom

Maciej Zużałek

 

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

 

Przejęcie przez AMC V Spare S.a.r.l. z siedzibą w Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga,  Michała Groma i Macieja Zużałka kontroli nad Smyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-73/2024 z dn. 27.03.2024 r.

 

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

 

Zgłaszana koncentracja będzie polegać na przejęciu przez AMC V Spare S.à. r.l. z siedzibą w Senningerberg, Wielkie Księstwo Luksemburga („AMC V”), p. Michała Groma („MG”) i p. Macieja Zużałka („MZ”) wspólnej kontroli nad Smyk Holding S.A. („Smyk”).

 

AMC V jest spółką specjalnego przeznaczenia luksemburskiego funduszu inwestycyjnego AMC V SCA SICAV-RAIF specjalizującym się w inwestycjach w regionie Europy Środkowej. W swojej działalności fundusz koncentruje się przede wszystkim na zapewnianiu bezpiecznego finansowania w transakcjach mogących zapewnić wzrost kapitału.

 

MG i MZ są osobami fizycznymi prowadzącymi jednosobową działalność gospodarczą.

 

Smyk i jej spółki zależne prowadzą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej (za pośrednictwem sklepów stacjonarnych i kanału online) szerokiej gamy produktów dla dzieci, głównie w Polsce, Rumunii i na Ukrainie. Smyk należy do Grupy Bridgepoint, która specjalizuje się w inwestycjach w segmentach przemysłu zaawansowanego, usług biznesowych i finansowych, dóbr konsumpcyjnych oraz opieki zdrowotnej.