Ikona BIP

ANWIM S.A., Warszawa

20.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 16.02.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.423.3.2024.KO

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

ANWIM S.A., Warszawa

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Nabycie przez ANWIM S.A. części mienia Circle K Polska sp. z o.o. w Warszawie.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-55/2024 z dn. 04.03.2024 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Przedmiotem zgłoszenia jest zamiar koncentracji polegającej na nabyciu przez spółkę Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie części mienia przedsiębiorcy pod firmą Circle K Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. nieruchomości zabudowanych stacjami paliw, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Głównym przedmiotem działalności spółki Anwim S.A. kontrolowanej przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu, jest hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw płynnych w ramach sieci stacji paliw MOYA.

Podstawową działalnością operacyjną Circle K Polska Sp. z o.o. jest prowadzenie sieci sprzedaży detalicznej paliw oraz sprzedaży hurtowej tych produktów. Circle K Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy Alimentation Couche-Tard Inc. działającej w obszarze handlu detalicznego w formacie convenience w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.