Ikona BIP

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium, Niemcy, oraz NTT DATA Romania S.A. z siedzibą w Cluj Napoca, Rumunia.

18.03.2024

[ Kategoria: WEWNĘTRZNE ]

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.03.2024

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.11.2024.MG

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium, Niemcy, oraz NTT DATA Romania S.A. z siedzibą w Cluj Napoca, Rumunia.

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Koncentracja polega na utworzeniu przez Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium, Niemcy (za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych), oraz NTT DATA Romania S.A. z siedzibą w Cluj Napoca, Rumunia, wspólnego przedsiębiorcy.

STAN SPRAWY: Sprawa w toku.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłaszana transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, czyli koncentracje polegającą na utworzeniu przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy. 

Zgłaszana transakcja dotyczy utworzenia wspólnego przedsiębiorcy przez Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium, Niemcy (za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych), oraz NTT DATA Romania S.A. z siedzibą w Cluj Napoca, Rumunia.

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft jest spółką zagraniczną zarejestrowaną i działającą na podstawie prawa niemieckiego. Podstawową działalnością BMW jest opracowywanie i produkcja samochodów i motocykli sprzedawanych na całym świecie pod markami BMW, BMW Motorrad, Rolls-Royce Motor Cars i MINI. 

NTT DATA Romania S.A. jest dostawcą usług informatycznych i integratorem systemów, które wykorzystują innowacje do przyspieszania cyfrowej transformacji przedsiębiorstw i generowania wartości dodanej dla klientów. 

Wspólny przedsiębiorca będzie prowadzić działalność polegającą na tworzeniu oprogramowania dla Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft i jego podmiotów stowarzyszonych.