Ikona BIP

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Apricot Capital Group z siedzibą w Warszawie.

29.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.02.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.8.2024.PS

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY

Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Apricot Capital Group z siedzibą w Warszawie.

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Utworzenie przez Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Apricot Capital Group z siedzibą w Warszawie, wspólnego przedsiębiorcy.

STAN SPRAWY: Sprawa w toku.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłaszana koncentracja dotyczy utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów przez Budimex SA i Apricot Capital Group Sp. z o.o. Koncentracja ma się dokonać poprzez sprzedaż mniejszościowego pakietu udziałów w spółce Budimex D Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka SPV), spółce Apricot Capital Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Joint venture ma na celu realizację projektu inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu kompleksu mieszkaniowego na nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu oraz sprzedaży mieszkań. Spółki w przeszłości współpracowały wielokrotnie przy realizacji inwestycji mieszkaniowych, przy czym Budimex SA wyłącznie w roli generalnego wykonawcy. 

Spółka Budimex SA (grupa kapitałowa Ferrovial) zajmuje się budownictwem kubaturowym, realizacjami z zakresu infrastruktury drogowej, energetycznej, przemysłowej i innej. 

Apricot Capital Group jest spółką działającą w sektorze real estate private equity, zajmującą się m.in. pozyskiwaniem, budowaniem, opracowaniem strategii sprzedaży oraz zarządzaniem nieruchomościami na rynku polskim.