Ikona BIP

Capitec Bank Holdings Limited z siedzibą w Stellenbosch, Republika Południowej Afryki

22.03.2024

[ Kategoria:  WEWNĘTRZNE  ] 

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 15.03.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.13.2024.RW

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

Capitec Bank Holdings Limited z siedzibą w Stellenbosch, Republika Południowej Afryki

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez Capitec Bank Holdings Limited z siedzibą w Stellenbosch, Republika Południowej Afryki, kontroli nad AvaFin Holding Ltd z siedzibą w Limassol, Cypr.

STAN SPRAWY: Sprawa w toku.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Koncentracja ma nastąpić w formie przejęcia przez Capitec Bank Holdings Limited (,,Capitec") kontroli nad AvaFin Holding Ltd (,,AvaFin"), tzn. zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

Capitec jest spółką holdingową zarejestrowanego banku i licencjonowanego ubezpieczyciela notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu (,,Grupa Capitec"). Grupa Capitec prowadzi działalność gospodarczą w Republice Południowej Afryki. Grupa Capitec jest reprezentowana przez Capitec Bank Limited oraz Capitec Life Limited, podmioty świadczące usługi bankowe, zapewniające produkty kredytowe i długoterminowe ubezpieczenia na życie w Republice Południowej Afryki.

AvaFin Holding Ltd jest spółką holdingową Grupy AvaFin. AvaFin zajmuje się działalnością holdingową - finansowaniem i zarządzaniem spółkami powiązanymi, koordynacją ich działalności, planowaniem strategicznym lub organizacyjnym całej grupy kapitałowej. Grupa AvaFin świadczy usługi polegające na zapewnianiu finansowania konsumenckiego (udzielanie pożyczek/ kredytów konsumenckich) w UE i Meksyku. W Polsce działa głównie przez spółkę CreamFinance Poland Sp. z o.o. specjalizującą się w pośrednictwie kredytowym oraz spółki KIM Finance Sp. z o.o. i MDP Finance Sp. z o.o., udzielające mikropożyczek za pośrednictwem urządzeń mobilnych i Internetu. Spółki wpisane są odpowiednio do Rejestru Pośredników Kredytowych i Rejestru Instytucji Pożyczkowych, prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.