Ikona BIP

Rzecznicy konsumentów

Roczne sprawozdanie 

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przedkłada staroście (prezydentowi miasta) do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim oraz przekazuje je właściwej miejscowo delegaturze Urzędu (art. 43 ust. 1).

Poniżej udostępniamy wzór spisu treści oraz wzory tabel do pobrania, według których należy opracowywać roczne sprawozdanie.

Pliki do pobrania:


Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów

 • Małgorzata Rothert – Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie – Przewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów
 • Adrianna Peć – Miejski Rzecznik Konsumentów w Sosnowcu – Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów
 • Lidia Baran-Ćwirta – Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lublinie, Sekretarz Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów
 • Aleksandra Bielecka – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kutnie
 • Jarosław Brzozowski – Miejski Rzecznik Konsumentów w Białymstoku
 • Dariusz Dracewicz – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ełku
 • Joanna Gierszewska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Chojnicach
 • Grzegorz Miś – Powiatowy Rzecznik Konsumentów we Wrocławiu
 • Miłosz Niedźwiecki – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim
 • Krystyna Piwońska – Miejski Rzecznik Konsumentów w Koszalinie
 • Małgorzata Płaszczyk-Waligórska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krapkowicach i Strzelcach Opolskich
 • Bożena Sawicka – Miejski Rzecznik Konsumentów w Toruniu
 • Elżbieta Sługocka-Krupa – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Krośnie

Kontakt

Dla rzeczników konsumentów

mailrzecznicy@uokik.gov.pl