Ikona BIP

Dressler Dublin sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

26.03.2024

 

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.03.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.423.4.2024.AI

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

Dressler Dublin sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Nabycie przez Dressler Dublin sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim części mienia należącego do Wojciecha Sterny prowadzącego działalność pod firmą Wojciech Sterna TAMI Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe. 

STAN SPRAWY: Sprawa w toku.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Planowana koncentracja polegać ma na przejęciu  przez Dressler Dublin sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim kontroli nad utworzoną w listopadzie 2023 r. spółką Tami SI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  w drodze nabycia 100 % udziałów w tej spółce, a następnie nabyciu przez Tami SI sp. z o.o. zorganizowanej części mienia przedsiębiorstwa prowadzonego przez p. Wojciecha Sternę w ramach działalności Wojciech Sterna TAMI Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe.

Koncentracja, w części dotyczącej ww. nabycia części mienia, spełnia przesłanki wskazane w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W wyniku koncentracji grupa kapitałowa Dressler przejmie kontrolę nad sklepami internetowymi firmy TAMI Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, oferującymi książki, artykuły papiernicze i gry i zabawki