Ikona BIP

Duna Aszfalt Zrt z siedzibą w Tiszakécske, Węgry.

02.04.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 07.02.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.421.6.2024.PS

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

Duna Aszfalt Zrt z siedzibą w Tiszakécske, Węgry.

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęciu przez Duna Aszfalt Zrt z siedzibą w Tiszakécske, Węgry, kontroli nad Mota-Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-67/2024 z dn. 21.03.2024 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zamierzona koncentracja polega na przejęciu przez Duna Aszfalt Zrt. kontroli nad Mota-Engil Central Europe S.A.i jej spółkami zależnymi.

Obaj uczestnicy koncentracji zajmują się budownictwem, w tym głównie budownictwem infrastrukturalnym (w zakres którego wchodzi budownictwo drogowo-mostowe, kubaturowe, kolejowe oraz elektroenergetyczne).

Koncentracja spełnia przesłanki wskazane w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.