Ikona BIP

Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie

21.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 15.02.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.8.2024.JBG

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Koncentracja polega na przejęciu przez Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Albo sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. 

STAN SPRAWY: Sprawa w toku.
 

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Planowana koncentracja ma zostać dokonana w formie przejęcia kontroli, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Przedsiębiorcą przejmującym kontrolę będzie spółka pod firmą Gobarto Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000094093), zaś przedsiębiorcą, nad którym kontrola zostanie przejęta - „Albo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (KRS: 0000125911).

Kontrola zostanie przejęta w wyniku jednej transakcji (jednej umowy) nad jednym przedsiębiorcą. Gobarto S.A. nabędzie 100% udziałów „Albo” sp. z o.o.

Gobarto S.A. jest podmiotem zależnym spółki Cedrob Spółka akcyjna i należy do grupy kapitałowej Cedrob, gdyż Cedrob S.A. posiada 91,06% akcji Gobarto S.A.

Działalność Grupy Cedrob w zakresie hurtowego obrotu mięsem i wędlinami koncentruje się na terenach województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. „Albo” sp. z o.o. prowadzi zaś działalność dystrybucyjną na terenie województw mazowieckiego (miasto Radom), świętokrzyskiego, łódzkiego i podkarpackiego.