Ikona BIP

Kompetencje i struktura

Prezes UOKiK jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za kształtowanie oraz realizację polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce.

 

Ochrona konkurencji - obszary działania

 • zwalczanie antykonkurencyjnych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców - niedozwolonych porozumień oraz nadużywania pozycji dominującej
 • kontrola koncentracji przedsiębiorców
 • monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przez państwo
 • eliminowanie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową
 • przeciwdziałanie zatorom płatniczym - nadmiernemu opóźnianiu się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w transakcjach handlowych

 

Ochrona konsumentów - obszary działania

 • eliminowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych klauzul wzorców umów
 • nadzór nad Inspekcją Handlową
 • nadzór rynku, zapewnianie bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych, zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw i paliw stałych
 • monitorowanie systemu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich
 • finansowanie poradnictwa dla konsumentów w ramach infolinii i systemu e-porad
 • poradnictwo w sprawach transgranicznych świadczone w ramach Europejskiego Centrum Konsumenckiego

 

Zobacz też:

 


 

Struktura