Ikona BIP

Marcin Duda

22.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 15.02.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.7.2024.ADG

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

Marcin Duda

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez Marcina Dudę kontroli nad Mercedes-Benz Sosnowiec sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-77/2024 z dn. 28.03.2024 r.
 

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłaszana transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgłoszenie dotyczy zamiaru przeprowadzenia koncentracji w branży salonów sprzedaży i serwisów samochodowych, polegającej na nabyciu przez p. Marcina Duda za pośrednictwem spółki celowej MoonCars Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (której jest on jedynym udziałowcem) 100 % udziałów w Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu.

Po dokonaniu koncentracji MoonCars Sp. z o.o., kontrolowana w całości przez p. Marcina Duda, będzie jedynym wspólnikiem Mercedes-Benz Sosnowiec Sp. z o.o., utrzymując dotychczasową działalność nabytego podmiotu w postaci prowadzenia autoryzowanego salonu sprzedaży i serwisu pojazdów marki Mercedes.

Jednocześnie, p. Marcin Duda pozostanie:

  • jedynym wspólnikiem Voyager Group Sp. z o.o. będącej autoryzowanym salonem sprzedaży i serwisu marki Mazda;
  • jedynym akcjonariuszem Duda-Cars S.A. prowadzącej autoryzowane salony sprzedaży i serwisów marki Mercedes.