Ikona BIP

Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz EPP N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.

27.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.02.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.6.2024.RAW

 

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

 

Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz EPP N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.

 

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

 

Utworzenie przez Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz EPP N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, czterech wspólnych przedsiębiorców.

 

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-64/2024 z dn. 19.03.2024 r.

 

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

 

Zgłaszana koncentracja polega na utworzeniu przez Murapol S.A., z siedzibą w Bielsku-Białej („Murapol") oraz EPP N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („EPP”) czterech wspólnych przedsiębiorców. 

 

Planowaną działalnością wspólnych przedsiębiorców jest budowa budynków mieszkalnych (na gruntach, które zostaną nabyte), a następnie sprzedaż mieszkań. Każdy ze wspólnych przedsiębiorców będzie odpowiedzialny za jeden z projektów zlokalizowanych odpowiednio w czterech różnych miastach tj. w Częstochowie, Kielcach, Poznaniu i Tychach. Strony są na etapie uzgodnienia szczegółów współpracy i projektów. 

 

Murapol jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Murapol należy do grupy kapitałowej kontrolowanej ostatecznie przez Ares Management Corporation z siedzibą w Los Angeles, Stany Zjednoczone, która jest alternatywnym podmiotem zarządzającym inwestycjami, oferującym klientom rozwiązania w zakresie inwestycji pierwotnych i wtórnych w klasach aktywów obejmujących kredyty, private equity, nieruchomości i aktywa infrastrukturalne.

 

EPP należy do grupy kapitałowej kontrolowanej ostatecznie przez Redefine Properties Limited z siedzibą w Guateng w Republice Południowej Afryki, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu. Grupa Redefine zajmuje się inwestycjami w nieruchomości i działa głównie w Republice Południowej Afryki i w Polsce.