Ikona BIP

TEP SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

26.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.02.2024 r.

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: DKK-2.421.7.2024.AI  

TEP SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez TEP SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontroli nad P4U FELSKA-HAŁABIŚ spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku oraz PROFIT4YOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.  

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-61/2024 z dn. 15.03.2024 r.
 

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłoszony zamiar koncentracji polega na przejęciu przez TEP SPV 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („TEP SPV”) kontroli nad P4U FELSKA-HAŁABIŚ spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku („P4U”) oraz PROFIT4YOU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („PROFIT4YOU”).

TEP SPV jest spółką celową, nie prowadzi własnej działalności operacyjnej. Przed dokonaniem koncentracji, kontrola nad TEP SPV zostanie przekazana spółce prawa niemieckiego THOMAS BETONBAUTEILE VERWALTUNGS-GMBH1, której przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności jest nabywanie udziałów spółek w Polsce, w celach inwestycyjnych.

PROFIT4YOU świadczy usługi outsourcingu procesowego, rozumianego jako przejmowanie całych procesów logistycznych bądź produkcyjnych od klientów finalnych.

P4U świadczy usługi licencjonowanej agencji pracy tymczasowej.