Ikona BIP

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie

26.03.2024

 

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.03.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.12.2024.

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:  Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie.

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA: Przejęcie przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu.

STAN SPRAWY: Sprawa w toku.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie zamierza przejąć kontrolę – w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy – nad Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland.

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem Terminalu LNG w Świnoujściu. 

Gas Storage pełni rolę krajowego operatora systemu magazynowania gazu ziemnego. 

GAZ-SYSTEM oraz Gas Storage Poland funkcjonując w ramach jednej grupy kapitałowej będą w stanie efektywniej zapewnić integralność systemu przesyłowego gazu w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych.