Ikona BIP

Patronat

Patronat Prezesa UOKiK jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia związanego z ochroną konkurencji, ochroną konsumentów, nadzorem rynku lub bezpieczeństwem produktów. Patronat jest przyznawany zgodnie z regulaminem.

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres bp@uokik.gov.pl lub listownie z dopiskiem „Wniosek o patronat”.

Wniosek należy przesłać najpóźniej 4 tygodnie przed planowaną datą przedsięwzięcia.