Ikona BIP

Praktyki absolwenckie

Na praktyki absolwenckie przyjmujemy osoby, które w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończyły 30 roku życia. Praktyki trwają do 3 miesięcy i mogą być nieodpłatne lub odpłatne. Regulowane są ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie:

  • wniosku o przyjęcie na praktyki absolwenckie (wzory poniżej)
  • CV w języku polskim z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty można dostarczyć osobiście do kancelarii UOKiK lub przesłać pocztą.

Decyzję o przyjęciu na praktykę podejmuje Dyrektor Generalny po akceptacji kierownika komórki organizacyjnej, do której aplikuje kandydat. W przypadku pozytywnej decyzji podpisujemy umowę, w której określamy wzajemne prawa i obowiązki oraz zakres zadań.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji 
baseline-phone 22 55 60 213 
baseline-phone 22 55 60 234 
baseline-phone 22 55 60 850 
mail praktyki.uokik@uokik.gov.pl 

Pliki do pobrania: