Ikona BIP

Projekty dofinansowane przez UE

współpraca projektowa

Współpraca projektowa – udział UOKiK osobowy lub finansowy

 • Polish-ICPEN Presidency 2023-2024 – polska Prezydencja ICPEN (2023-2024); Grant Agreement number: 101102163 – SMP-CONS-2022-CPC
 • Wsparcie stanowisk pracy dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w latach 2022-2023
 • Infostrateg – wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”
 • Wzmocnienie potencjałów Agencji Nadzoru Rynku Gruzji – projekt twinningowy w Gruzji: Litwa-Niemcy-Polska
 • Wzmocnienie potencjału Agencji ds. Konkurencji Gruzji – projekt twinningowy Austria-Litwa, do którego zaproszono ekspertów UOKiK
 • Moldovan Competition Framework Peer-Review (TAIEX - 83635) – przegląd ekspercki z pomocy publicznej
 • Europejskie Centrum Konsumenckie Polska (ECK) – współfinansowanie działalności ECK przez UE
 • Joint Market Surveillance Action on HARmonised Products 2021-07 – Circular saws (JAHARP2021-07 Circular saws) – pobieranie próbek/przekazanie do badań (pilarki tarczowe)
 • Joint Market Surveillance Action on HARmonised Products 2021-09 – E-Commerce (JAHARP2021-09 E-Commerce) – realizacja obowiązku w zakresie umieszczania na stronach sprzedażowych informacji/etykietowania energetycznego (pralki)
 • Code of practice for an online joint action on Article 4(1) of Regulation 2019/1020 on market surveillance in 2023 – realizacja obowiązku w zakresie ustanowienia podmiotu odpowiedzialnego za produkty na terenie UE
 • Projekt z Krajową Administracją Skarbową (produkty włókiennicze) – typowanie/weryfikacja próbek w zakresie składu surowcowego
 • Projekt z Krajową Administracją Skarbową (obuwie) – typowanie/weryfikacja próbek w zakresie składu surowcowego
 • Projekt Reach en Force 12 z Głównym Inspektoratem Sanitarnym – próby do badań laboratoryjnych (zakazane substancje chemiczne)
 • Detecting and combating dark patterns with Artificial Intelligence – wykrywanie i zwalczanie „dark patterns” za pomocą Sztucznej Inteligencji; Grant Agreement number: 101102223 – SMP-CONS-2022-CPC