Ikona BIP

Public Investment Fund z siedzibą w Rijadzie, Królestwo Arabii Saudyjskiej oraz Hyundai Motor Company z siedzibą w Seulu, Korea Południowa

29.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 27.02.2024 r. 

 

  

 

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.7.2024.AG 

 

  

 

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

 

  

 

Public Investment Fund z siedzibą w Rijadzie, Królestwo Arabii Saudyjskiej oraz Hyundai Motor Company z siedzibą w Seulu, Korea Południowa.    

 

 

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA: 

 

  

 

Utworzenie przez Public Investment Fund z siedzibą w Rijadzie, Królestwo Arabii Saudyjskiej oraz Hyundai Motor Company z siedzibą w Seulu, Korea Południowa wspólnego przedsiębiorcy. 

 

  

 

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-71/2024 z dn. 22.03.2024 r.

 

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW: 

 

  

 

Zgłaszany zamiar koncentracji dotyczy utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w Królestwie Arabii Saudyjskiej („JV”) przez Public Investment Fund   („PIF”) z siedzibą w Rijadzie, Królestwo Arabii Saudyjskiej oraz Hyundai Motor Company („HMC”), z siedzibą w Seulu, Korea Południowa.

 

Podmiotami, które bezpośrednio uczestniczą w zgłaszanej koncentracji są: 

 

  1. PIF (uczestnik aktywny) – państwowy fundusz inwestycyjny z siedzibą  w Królestwie Arabii Saudyjskiej. PIF posiada światowej klasy portfel inwestycyjny, który koncentruje się na zrównoważonych inwestycjach, zarówno w Królestwie Arabii Saudyjskiej, jak i za granicą. PIF kontroluje bezpośrednio i pośrednio szereg podmiotów na całym świecie, które prowadzą działalność między innymi w następujących branżach: (a) lotnictwo i kosmonautyka; (b) motoryzacja; (c) transport i logistyka; (d) żywność i rolnictwo; (e) budownictwo oraz usługi i komponenty budowlane; (f) rozrywka, rekreacja i sport; (g) usługi finansowe; (h) nieruchomości; (i) usługi użyteczności publicznej i odnawialne źródła energii; (k) metale i górnictwo; (l) opieka zdrowotna; (m) towary konsumpcyjne i handel detaliczny; (n) telekomunikacja, media i technologia.

 

  1. HMC (uczestnik aktywny) – przedsiębiorstwo z siedzibą w Korei Południowej, które jest międzynarodowym producentem samochodów. HMC zajmuje się głównie produkcją i dystrybucją pojazdów silnikowych i ich części. HMC kontroluje pośrednio i bezpośrednio wiele podmiotów na całym świecie.

 

  1. JV (uczestnik pasywny) – podmiot, który będzie prowadzić działalność w zakresie montażu i produkcji pojazdów HMC przeznaczonych na sprzedaż w Królestwie Arabii Saudyjskiej oraz, z zastrzeżeniem pewnych warunków, w niektórych państwach bliskowschodnich.