Ikona BIP

RIGO Trading S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Luksemburg, oraz GELITA AG z siedzibą w Eberbach, Niemcy

29.03.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.03.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.10.2024.ADG

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

RIGO Trading S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Luksemburg, oraz GELITA AG z siedzibą w Eberbach, Niemcy

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Utworzenie przez RIGO Trading S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Luksemburg, oraz GELITA AG z siedzibą w Eberbach, Niemcy, wspólnego przedsiębiorcy

STAN SPRAWY: Sprawa w toku.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Koncentracja ma się dokonać w formie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy („Wspólny Przedsiębiorca”) przez RIGO Trading S.A. („Rigo”) oraz GELITA AG, tj. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Rigo i GELITA AG zamierzają utworzyć wspólnego przedsiębiorcę w celu realizacji wspólnego projektu w zakresie badań i rozwoju żelatyny w drodze biosyntezy.

Rigo jest częścią grupy spółek produkujących i sprzedających produkty w sektorze wyrobów cukierniczych. GELITA AG jest spółką dominującą globalnej grupy Gelita, która zajmuje się produkcją i sprzedażą peptydów kolagenowych, kolagenu i żelatyny.