Ikona BIP

Ryszard Zawieruszyński oraz Dariusz Topolewski

22.03.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 13.02.2024 r.
SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.6.2024.JBG

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: 

Ryszard Zawieruszyński oraz Dariusz Topolewski

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Koncentracja polega na przejęciu przez  Ryszarda Zawieruszyńskiego oraz Dariusza Topolewskiego kontroli nad  Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-62/2024 z dn. 15.03.2024 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Koncentracja ma nastąpić w formie przejęcia przez Ryszarda Zawieruszyńskiego oraz Dariusza Topolewskiego (poprzez ich podmioty zależne) wspólnej kontroli nad Oponeo.pl S.A. („Oponeo”) tzn. zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. 

Oponeo jest jednostką dominującą Grupy Oponeo. Oponeo jest spółką publiczną, której akcje są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Podstawowym przedmiotem działalności Oponeo jest sprzedaż hurtowa części 
i akcesoriów do pojazdów samochodowych.

Ryszard Zawieruszyński oraz Dariusz Topolewski są osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności tożsamej do działalności prowadzonej przez Grupę Oponeo.