Ikona BIP

Samochody marki Ford, modele: Transit, Navigato i Bronco

13.02.2024

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford, modele: Transit, wyprodukowanych w fabryce Kocaeli od 01.08.2021 r. do 25.09.2023  r., Navigato, wyprodukowanych w fabryce Kentucky od 07.08.2018 r. do 23.12.2021  r. oraz Bronco, wyprodukowanych w fabryce Michigan Truck od 23.09.2020 r. do 22.12.2021  r., może pojawiać się okresowo niebieski obraz z kamery tylnej lub niebieski lub czarny obraz na ekranie SYNC po włączeniu wstecznego biegu lub gdy wybrany i dostępny jest widok 360 stopni. System wspomagający kierowcę może nie działać zgodnie z oczekiwaniami podczas jazdy z małą prędkością lub podczas cofania.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 2 022 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu wymiany kamery cofania i aktualizacji oprogramowania.

Informacji związanych z kampanią udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie do akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).