Ikona BIP

Samochody marki Honda – wybrane modele

23.02.2024

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, modele:

 Kod modelu

Kraj pochodzenia

Model

Rok modelowy

Data produkcji od

Data produkcji do

RE5

Wielka Brytania

CRV

2017

2018

18.09.2017

22.05.2018

FK6

Wielka Brytania

Civic

2017

2018

2019

2020

18.09.2017

16.03.2020

FK7

Wielka Brytania

Civic

2017

2018

2019

2020

18.09.2017

28.02.2020

FK8

Wielka Brytania

Civic

2017

2018

2019

2020

22.09.2017

17.03.2020

FC1

Turcja

Civic

2017

2018

2019

2020

18.09.2017

10.01.2020

FC5

Turcja

Civic

2017

2018

2019

2020

18.09.2017

16.01.2020

FC9

Turcja

Civic

2018

2019

2020

11.12.2018

03.01.2020

GK3

Japonia

Jazz

2019

2020

05.11.2018

03.09.2019

GK5

Japonia

Jazz

2020

05.11.2018

24.04.2019

GK3

Japonia

Jazz

2017

2018

2019

14.07.2017

27.09.2018

GK5

Japonia

Jazz

2018

2019

09.08.2017

26.09.2017

RT5

Japonia

CRV hybrid

2019

2020

02.07.2018

27.12.2019

RT6

Japonia

CRV hybrid

2019

2020

09.05.2018

27.12.2019

RW1

Japonia

CRV

2019

2020

28.02.2018

25.05.2020

RW2

Japonia

CRV

2019

2020

26.12.2017

25.05.2020

RU1

Japonia

HRV

2019, 2020

19.12.2017

28.08.2019

RU1

Meksyk

HRV

2018

31.10.2017

03.05.2018

NC1

USA

NSX

2017

2018

2019

2020

12.10.2017

16.09.2020

może dojść do odkształcenia wirnika w pompie paliwa w trakcie eksploatacji produktu. Na skutek tego zjawiska pompa może przestać podawać paliwo, co spowoduje brak możliwości uruchomienia silnika lub jego zgaśnięcie podczas jazdy, zwiększając ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 5 334 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711). 

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie do akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).