Ikona BIP

Samochody marki Renault, modele: Austral i Espace VI

23.02.2024

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w wyprodukowanych w Hiszpanii samochodach marki Renault, modele: Austral (produkcja od 21.04.2022 r. do 28.11.2023 r.) oraz Espace VI (produkcja od 10.03.2023 r. do 28.11.2023 r.), w przypadku włączenia funkcji „Łatwy dostęp dla kierowcy/pasażera”, gdy przednie siedzenie automatycznie cofnie się, oparcie przedniego siedzenia może zetknąć się z pasażerem z tyłu, powodując ryzyko obrażeń pasażerów z tyłu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 574 samochody.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu przeprogramowania sterowników foteli przednich.

Informacji związanych z kampanią udziela Renault Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa; tel.: 800 900 803; e-mail: kontakt.klient@renault.com.pl).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie do akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).