Ikona BIP

Skargi i wnioski

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonania zadań przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub jego pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw. Wnioski mogą dotyczyć w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 227 i 241 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Skargi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające tych danych pozostawia się bez rozpoznania.

 

Skargi i wnioski do UOKiK

Formy złożenia skarg lub wniosków:

  • pocztą elektroniczną na adres uokik@uokik.gov.pl
  • listownie
  • osobiście w kancelarii UOKiK lub w sekretariatach delegatur UOKiK
  • ustnie do protokołu - po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną 22 55 60 163 lub mailową dpr@uokik.gov.pl - w poniedziałki w godz. 15:00 - 17:00; we wtorki, w środy i czwartki w godz. 12:00 - 14:00

Ze względu na obowiązujące w UOKiK zasady wprowadzania gości, prosimy osoby zainteresowane osobistym złożeniem skargi lub wniosku do protokołu o kontakt telefoniczny lub mailowy przynajmniej jeden dzień przed planowanym spotkaniem.

Prezes UOKiK lub osoba upoważniona przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godz. 15:30 - 16:30 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną 22 55 60 163. Podanie o osobiste spotkanie z Kierownictwem UOKiK powinno być uzasadnione i dotyczyć spraw, które nie mogą zostać rozpatrzone przez Departament Prawny UOKiK.

 

Ochrona danych osobowych

informacja Klauzula informacyjna

 

Zestawienia roczne

 

Skargi i wnioski do KPRM

Formy złożenia skarg lub wniosków:

  • pocztą elektroniczną na adres kontakt@kprm.gov.pl
  • listownie na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  • ustnie do protokołu - przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, al. J. Ch. Szucha 14, tel. 222 500 115.