Ikona BIP

Sunlight Group Energy Storage Systems Industrial and Commercial S.A. z siedzibą w Atenach, Grecja

26.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 22.02.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.421.9.2024

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

Sunlight Group Energy Storage Systems Industrial and Commercial S.A. z siedzibą w Atenach, Grecja

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Przejęcie przez Sunlight Group Energy Storage Systems Industrial and Commercial S.A. z siedzibą w Atenach, Grecja kontroli nad ubatt GmbH z siedzibą w Glauchau, Niemcy.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-60/2024 z dn. 13.03.2024 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Koncentracja polegać będzie na przejęciu przez Sunlight Group Energy Storage Systems Industrial and Commercial S.A. („Sunlight”) działając za pośrednictwem spółek zależnych: Sunlight Recycling Industrial and Commercial Single Member Societe Anonyme for Processing and Recycling of Materials z siedzibą  w Atenach, Grecja, oraz Triathlon Holding GmbH z siedzibą w Pyrbaum OT Seligenporten, Niemcy, wyłącznej kontroli nad ubatt GmbH („Ubatt”) zgodnie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Sunlight to międzynarodowy producent baterii i akumulatorów z siedzibą w Atenach, Grecja, aktywny w sektorze systemów magazynowania energii. Sunlight angażuje się w projektowanie i produkcję zintegrowanych systemów energetycznych, skupiając się głównie na sektorze systemów magazynowania energii dla zastosowań przemysłowych oraz świadczeniu usług energetycznych.

Ubatt to spółka z siedzibą w Glauchau w Niemczech, zajmująca się głównie zarządzaniem odpadami w odniesieniu do złomowanych baterii ołowiowych. Działa w kilku krajach europejskich.