Ikona BIP

SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie oraz LHBBS Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

26.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.02.2024 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-1.422.6.2024.ADG

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie oraz LHBBS Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Utworzenie przez SuperDrob S.A. z siedzibą w Karczewie oraz LHBBS Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wspólnego przedsiębiorcy na zasadach określonych we wniosku. 

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzja DKK-74/2024 z dn. 27.03.2024 r.
 

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI – PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Planowana koncentracja polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez SuperDrob S.A. (dalej też: "SD") oraz LHBBS Holding Sp. z o.o. w Warszawie (dalej też: "LHBBS").

SD prowadzi działalność w Polsce i na Świecie, między innymi na rynku hodowli i przetwórstwa mięsa drobiowego. Firma specjalizuje się również w produkcji dań gotowych do spożycia (mrożonych i chłodzonych) tzw. convenience food. SuperDrob S.A. dostarcza swoje produkty do klientów w Polsce, a także kieruje, w dużej mierze, ofertę na eksport.

LHBBS Holding Sp. z o.o. jest spółką utworzoną w 2023 r., która jest spółką holdingową i nie prowadzi działalności operacyjnej.

Z punktu widzenia uczestników, planowana koncentracja (utworzenie nowego przedsiębiorcy) jest etapem rozwoju LHBBS oraz kolejnym etapem rozwoju grupy SD, w tym eksploracja rynków europejskich i światowych. Skutki planowanej koncentracji są irrelewantne dla rynku. Nowo tworzona spółka będzie, co do zasady, spółką holdingową z ewentualną działalnością operacyjną w zakresie handlu. Przedmiotem jej działalności będzie nabywanie aktywów innych przedsiębiorców, przede wszystkim poza rynkiem polskim. Każdorazowe ewentualne nabycie będzie analizowane pod kątem przepisów o kontroli koncentracji i ewentualnie odrębnie zgłaszane do właściwych organów.

Pojawienie się nowego przedsiębiorcy nie zakłóci w żadnym stopniu konkurencji na żadnym rynku właściwym.