Ikona BIP

Udostępnienie akt sprawy

 

UOKiK udostępnia do wglądu akta prowadzonych postępowań osobom uprawnionym do dostępu do akt zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. stronom i ich pełnomocnikom. Udostępniane są akta postępowań prowadzonych przez komórki organizacyjne zlokalizowane w siedzibie Urzędu przy pl. Powstańców Warszawy 1.

Zasady udostępniania akt

  • najpierw należy zapoznać się z regulaminem oraz z treścią klauzuli informacyjnej
  • należy wypełnić formularz „Zapotrzebowania na udostępnienie akt sprawy” i przesłać go na adres akta@uokik.gov.pl
  • formularz powinien zostać wysłany z wyprzedzeniem minimum 1 dnia roboczego przed wskazanym przez zamawiającego terminem udostępnienia akt
  • UOKiK nie jest związany wskazanym przez zamawiającego terminem
  • akta udostępniane są w siedzibie Urzędu (w czytelni), w dni robocze, w godz. 9:00 - 15:00 (z przerwą w godz. 12:00 - 12:30)
  • pracownik czytelni potwierdza zamawiającemu datę oraz godzinę udostępnienia akt za pośrednictwem poczty elektronicznej
  • ustalając godzinę, pracownik czytelni dodaje 15 minut na dokonanie czynności wstępnych, w tym: sprawdzenie tożsamości, wpisanie do rejestru udostępnienia akt, wydanie akt