Ikona BIP

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
 
Pod pojęciem „platforma zakupowa” należy rozumieć aplikację/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu związanego z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej:
1) zamawiający wykorzystuje platformę zakupową OpenNexus
2) adres strony internetowej platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uokik 
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji dot. zapytań ofertowych nie wymaga posiadania konta na platformie zakupowej, ani logowania na platformie zakupowej