Ikona BIP

Zatory płatnicze

Postanowienia są publikowane na podstawie art. 13w ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z jego treścią Prezes Urzędu publikuje na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów treść postanowienia o wszczęciu postępowania, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz innych informacji podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.


Signify Poland sp. z o.o. z siedzibą w Pile

03.01.2024

INS-EL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi

03.01.2024

Hurtownie Elektryczne Kopel sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

03.01.2024

Cetes Cosmetics Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

03.01.2024

Marelli Aftermarket Poland sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach

03.01.2024

Arcelormittal Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

03.01.2024

Elektrobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

29.12.2023

Adient Seating Poland sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich

29.12.2023

Liugong Dressta Machinery sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli

29.12.2023

Medicare-Galenica sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach

29.12.2023