Drugie spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. aktu o rynkach cyfrowych z udziałem Prezesa UOKiK
  • Grupa Wysokiego Szczebla (ang. High Level Group) jest powołana na mocy aktu o rynkach cyfrowych (ang. DMA, Digital Market Act).
  • Celem Grupy jest wspieranie Komisji Europejskiej doradztwem, rekomendacjami i wiedzą ekspercką w zakresie stosowania przepisów DMA oraz zapewniania spójności regulacyjnej.

27 listopada 2023 r. w Brukseli odbyło się drugie spotkanie Grupy Wysokiego Szczebla ds. aktu o rynkach cyfrowych. Oprócz Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego, w spotkaniu wzięli udział szefowie urzędów antymonopolowych z Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Danii i Austrii.

Przypominamy, że we wrześniu br. Komisja Europejska wyznaczyła po raz pierwszy sześciu strażników – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft – na mocy ustawy o rynkach cyfrowych (DMA). Łącznie wyznaczono 22 podstawowe usługi platformy świadczone przez strażników dostępu (ang. gatekeepers). Od tego momentu strażnicy mają sześć miesięcy na zapewnienie pełnego przestrzegania obowiązków wynikających z DMA w odniesieniu do każdej wyznaczonej przez nich usługi podstawowej platformy i dostosowania się do pełnej listy nakazów i zakazów wynikających z DMA, oferując większy wybór i większą swobodę użytkownikom usług. Równolegle Komisja wszczęła cztery badania rynkowe w celu dalszej oceny uwag Microsoft i Apple, dochodzenie powinno zostać zakończone w ciągu maksymalnie 5 miesięcy. Ponadto zostało wszczęte badanie rynku w celu dalszej oceny, czy system iPadOS firmy Apple powinien zostać wyznaczony jako strażnik, zgodnie z DMA dochodzenie to powinno zostać zakończone w ciągu maksymalnie 12 miesięcy.

Akt o rynkach cyfrowych wszedł w życie 1 listopada 2022 r. i stosowany w państwach członkowskich od 2 maja 2023 r., ma na celu zapewnienie uczciwej i konkurencyjnej gospodarki cyfrowej. Reguluje on działalność strażników dostępu, dużych platform internetowych, które stanowią ważną bramę między użytkownikami biznesowymi a konsumentami.