Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konkurencja > Ochrona konkurencji > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Jakie działania stanowią naruszenie prawa konkurencji?

  Prawo antymonopolowe zakazuje praktyk ograniczających konkurencję. Praktyki te mogą przybrać formę:

  • wielostronną – porozumienia co najmniej dwóch niezależnych przedsiębiorców (art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów)

   – porozumienia horyzontalne (kartele) - zawarte pomiędzy konkurentami, czyli przedsiębiorcami działającymi na tym samym szczeblu obrotu, np. producent – producent, albo

   – porozumienia wertykalne - zawarte pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, np. producent – sprzedawca.

  • jednostronną – nadużywanie przez przedsiębiorcę pozycji dominującej na danym rynku właściwym (art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

  Szczegółowe informacje: http://konkurencja.uokik.gov.pl/dzialania-niezgodne-z-regulami-konkurencji/

   

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź W jaki sposób mogę zawiadomić Urząd o potencjalnym naruszeniu prawa konkurencji?

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Departament Ochrony Konkurencji

  plac Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Czy mogę złożyć zawiadomienie anonimowo?

  Na specjalnie przygotowanej stronie https://report.whistleb.com/pl/uokik można anonimowo i bezpiecznie powiadomić UOKiK o naruszeniach prawa konkurencji. Aby pozostać anonimowym, nie należy podawać swoich danych: imienia, nazwiska, stanowiska czy funkcji.  Platforma nie śledzi metadanych, takich jak adres IP, które mogłyby umożliwić ujawnienie tożsamości zgłaszającego. Jeżeli sam nie podasz danych, które pozwolą Cię zidentyfikować, nie ma możliwości, aby ktokolwiek odkrył Twoją tożsamość.

  W związku z tym zapamiętaj lub zapisz identyfikator oraz hasło, które zostaną wygenerowane po przesłaniu Twojego zgłoszenia. Dzięki nim można zalogować się na platformie i przeczytać odpowiedź UOKiK. Możliwe, że pracownik UOKiK poprosi również o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowej analizy zawiadomienia. Jest to bardzo istotne, ponieważ nie prosimy sygnalistów o podanie np. adresu e-mail i jednocześnie nie mamy możliwości przywracania utraconych identyfikatorów ani haseł.

  Szczegółowe informacje: konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Co powinno zawierać zawiadomienie?

  Pracownicy UOKiK analizują wnikliwie każdy sygnał o możliwych naruszeniach reguł konkurencji, niemniej analiza ta jest skuteczniejsza i przebiega sprawniej, jeżeli osoba podejmująca kontakt przedstawia dokładny opis potencjalnego naruszenia.

  Składających zawiadomienie zachęcamy do skorzystania z platformy dla sygnalistów, gdzie wskazane są konkretne informacje zbierane przez Urząd. Do UOKiK można również przekazać formalne zawiadomienie (art. 86 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów), które powinno w szczególności zawierać:

  1. nazwę przedsiębiorcy, co do którego zachodzi podejrzenie, że stosuje praktyki ograniczające konkurencję,
  2. opis stanu faktycznego będącego podstawą zawiadomienia,
  3. wskazanie przepisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), którego naruszenie podejrzewa zawiadamiający:

  - porozumienia ograniczające konkurencję - art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (oraz odpowiadający mu art. 101 TFUE) zakazuje porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w innych sposób konkurencji na rynku właściwym;

  - nadużywanie pozycji dominującej - art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (oraz odpowiadający mu art. 102 TFUE) zakazuje nadużywania pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców.

  1. uprawdopodobnienie naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  2. dane identyfikujące osobę składającą zawiadomienie.

  Szczególnie cenne będą informacje „wewnętrzne” o podjętych ustaleniach (np. notatki, sprawozdania ze spotkań), odbytych lub planowanych spotkaniach (dane z kalendarzy) lub korespondencja (e-mailowa, pocztą tradycyjną, za pomocą internetowych komunikatorów, smsy) oraz inne dokumenty zawierające dane wskazujące na podejmowanie antykonkurencyjnych działań.

  Ważne są także informacje dotyczące np. sposobu funkcjonowania niedozwolonego porozumienia czy wskazówki, gdzie i jakich dowodów naruszenia można szukać u danego przedsiębiorcy.

  W przypadku wątpliwości, jak prawidłowo sformułować zawiadomienie dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, prosimy o kontakt z Departamentem Ochrony Konkurencji tel.: 22 826 91 06, e-mail: [SCODE]ZG9rQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]. Natomiast w przypadku zawiadomienia dotyczącego zmów przetargowych można skontaktować się z Departamentem Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym (tel. 22 55 60 507, e-mail: [SCODE]ZHB6QHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]).

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Dlaczego warto zgłosić naruszenie prawa konkurencji?

  Istnienie na rynku konkurencji sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i produktywności. Konkurencja jest korzystna dla przedsiębiorców i konsumentów, ponieważ zapewnia:

  • niższe ceny - rywalizując i chcąc uzyskać przewagę nad konkurentami, przedsiębiorcy muszą oferować atrakcyjne ceny, co skutkuje oszczędnościami po stronie konsumentów. Większe oszczędności po stronie konsumentów oznaczają natomiast, że mogą oni nabyć produkty również innych przedsiębiorców, na które w przeciwnym razie nie mogliby sobie pozwolić,
  • lepszą jakość produktów – przedsiębiorcy oferują produkty wyższej jakości, dzięki czemu konsumenci mogą nabywać lepsze produkty,
  • większy wybór – na konkurencyjnych rynkach przedsiębiorcy mają motywację do zwiększania oferty produktów, dzięki czemu konsumenci mogą nabywać produkty najlepiej odpowiadające ich potrzebom,
  • innowacje – konkurencja sprzyja opracowywaniu nowych rozwiązań i nowych produktów, które mogą zainteresować konsumentów;
  • rozwój gospodarczy – istnienie konkurencji na poszczególnych rynkach wpływa na wzrost konkurencyjności całej gospodarki, co przekłada się też na zdolność polskich przedsiębiorców do konkurowania na rynkach zagranicznych.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Jakie działania podejmie UOKiK w związku z przekazanym przeze mnie zawiadomieniem?

  Po otrzymaniu informacji pracownicy Urzędu przeprowadzą jej analizę z punktu widzenia zgodności działań przedsiębiorców z regułami konkurencji. Jako osoba zgłaszająca zostaniesz poinformowany/a o wynikach analizy mailowo lub listownie - w zależności od formy zgłoszenia naruszenia.

  Odpowiedź na przekazane zawiadomienie otrzymasz w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu zgłoszenia do UOKiK. W przypadku, gdy sprawa będzie skomplikowana lub będzie wymagała dokładniejszego zbadania, powyższy termin prawdopodobnie ulegnie wydłużeniu. W takim przypadku poinformujemy Cię, kiedy możesz się spodziewać odpowiedzi.

  Prezes UOKiK podejmuje swoje działania wyłącznie z urzędu, a wnioski składane w tym zakresie przez podmioty zewnętrzne mogą, ale nie muszą stać się dla Prezesa podstawą do podjęcia działania.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Czy UOKiK może pomóc w rozwiązaniu mojego sporu z innym przedsiębiorcą?

  Jeśli sprawa dotyczy sporu między przedsiębiorcami, możesz dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Dotyczy to np. czynów nieuczciwej konkurencji, gdy praktyki przedsiębiorcy naruszają interes innego przedsiębiorcy przez działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami – m.in. poprzez stosowanie wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, towarów lub usług, naśladownictwo produktów, utrudnianie dostępu do rynku, stosowanie nieuczciwej reklamy.

  Prezes UOKiK, działając na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jako aktu należącego do dziedziny prawa publicznego, chroni interes publiczny, nie zaś indywidualny interes poszczególnych przedsiębiorców.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Czy jako przedsiębiorca mogę uzyskać w UOKiK darmową pomoc prawną w swojej sprawie?

  Nie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie może udzielać porad prawnych na rzecz przedsiębiorców oraz oceniać hipotetycznych stanów faktycznych. Przedsiębiorcy są traktowani w obrocie gospodarczym jako profesjonaliści, a zatem powinni oni sami, ewentualnie za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pomocy prawnej, dokonać oceny, czy i w jakim zakresie określone przepisy prawa znajdują zastosowanie w dotyczących ich stanach faktycznych.

   

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Co mogę zrobić, jeśli obawiam się, że jestem stroną niedozwolonego porozumienia? – informacja o leniency

  Przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi Urzędowi informacje i dowody wskazujące na istnienie praktyki. Informacje znajdziesz w zakładce Program łagodzenia kar.

  Dzięki skorzystaniu z programu leniency przedsiębiorca (lub osoba zarządzająca) może zostać całkowicie zwolniony z kary pieniężnej grożącej za udział w antykonkurencyjnym porozumieniu (za złamanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję przedsiębiorcy grozi kara do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, natomiast osobie zarządzającej grozi kara do 2 000 000 zł).

  Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub osobą zarządzającą w przedsiębiorstwie i jesteś – lub obawiasz się, że możesz być – zaangażowany w zabronione praktyki rynkowe, zapoznaj się z bardziej szczegółowymi informacjami w zakładkach Działania niezgodne z regułami konkurencjiKary dla przedsiębiorców oraz Kary dla osób fizycznych.

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca prowadzi niezarejestrowaną działalność gospodarczą lub nie opłaca podatków?

  Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą stanowić naruszenie prawa podatkowego, radzimy skontaktować się z Krajową Administracją Skarbową (bezpłatna infolinia: 800 060 000 lub e-mail: [SCODE]cG93aWFkb21fcG9kYXRraUBtZi5nb3YucGw=[ECODE]).

  Prezes UOKiK nie jest uprawniony do oceny zachowań przedsiębiorców pod kątem ewentualnych naruszeń prawa podatkowego.

   

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca popełnił przestępstwo?

  Jeśli działania przedsiębiorcy mogą wypełniać znamiona czynu zabronionego należy powiadomić właściwe organy ścigania tj. policję lub prokuraturę.

 22. Drukuj pytanie
 23. Rozwiń odpowiedź Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca działa niezgodnie z prawem pracy?

  Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą stanowić naruszenie prawa pracy, w tym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy należy powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.

 24. Drukuj pytanie
 25. Rozwiń odpowiedź Jaką instytucję mogę powiadomić, jeżeli podejrzewam, że przedsiębiorca podejmuje działania korupcyjne?

  Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą mieć charakter korupcyjny należy skontaktować się z najbliższą jednostką policji, z prokuraturą lub z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

 26. Drukuj pytanie
 27. Rozwiń odpowiedź Jaką instytucję mogę powiadomić, jeśli podejrzewam, że przedsiębiorca w sposób nieuprawniony przetwarza dane osobowe?

  Jeżeli działania przedsiębiorcy mogą dotyczyć naruszenia w zakresie przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 28. Drukuj pytanie
 29. Rozwiń odpowiedź Czy Prezes UOKiK posiada kompetencje do regulowania cen stosowanych przez przedsiębiorców?

  Nie, Prezes UOKiK nie jest organem właściwym w kwestii regulowania cen. Prezes UOKiK ma możliwość ingerowania w poziom stosowanych przez przedsiębiorców cen jedynie w sytuacji, gdy analiza sprawy wykaże, że ich wysokość jest wynikiem porozumienia ograniczającego konkurencję (naruszenie art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) lub nadużywania pozycji dominującej (naruszenie art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

  W innym przypadku wpływanie na swobodę kształtowania przez przedsiębiorców własnej polityki cenowej mogłoby być uznane za nieuzasadnioną ingerencję Prezesa UOKiK w zagwarantowaną konstytucyjnie swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz też publikacje UOKiK poświęcone ochronie konkurencji

Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2021
Nowe wyzwania dla konkurencji przedsiębiorstw w Unii Europejskiej w kontekście chińskich przejęć..., Warszawa 2021
Środki algorytmicznej koordynacji zachowań przedsiębiorstw w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej, Warszawa 2021
Wyjaśnienia dla przedsiębiorców - Przeszukania UOKiK, Warszawa 2019
Wyjaśnienia dla przedsiębiorców - Przeszukania UOKiK, Warszawa 2019 Publikacja niedostępna
Rabaty warunkowe udzielane przez przedsiębiorstwa dominujące w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej, Warszawa 2016
Postępowanie antymonopolowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Warszawa 2020

 

Do góry