Kontrola jakości paliw - mapa

Kontrole w 2023 roku

Na poniższej mapie zaznaczone zostały kontrole w zakresie paliw ciekłych (benzyny i ON), biopaliw ciekłych oraz gazu skroplonego (LPG) przeprowadzone od 9.01.2023 do 31.12.2023 r. 

Zobacz mapę w nowej karcie przeglądarki 

 

Pliki do pobrania: PDF, XLS