kariera


Jesteśmy eksperckim, centralnym organem administracji rządowej. Prowadzimy sprawy istotne gospodarczo i społecznie. Pracujemy w Warszawie i w wybranych miastach na terenie całego kraju.

Nasz zespół to ponad 600 wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin. Stale się rozwijamy, dlatego szukamy absolwentów i specjalistów w zakresie prawa, finansów, IT i big data.

Jesteś na początku swojej drogi zawodowej? A może już masz doświadczenie? W naszym zespole jest dla Ciebie miejsce! Zgłoś się i pracuj w UOKiK!

 

 

 

  • Doświadczenie zawodowe

To doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W ofercie pracy należy jednoznacznie wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

Aby udokumentować doświadczenie w konkretnym obszarze, należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie to potwierdzające, np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie.

  • Wykształcenie

Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni. Należy przedłożyć dokument, który jednoznacznie to potwierdza – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

  • Znajomość języka obcego

Jeżeli jest wymagana, oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

  • Oświadczenia

Zachęcamy do skorzystania z naszego wzoru oświadczeń.

  • Podpis

Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
baseline-phone 22 55 60 850, 22 55 60 213
mail bksio@uokik.gov.pl

 

Praktyki i wolontariat