Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista do spraw badań laboratoryjnych żywności w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Poznaniu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 9453 z dnia 20.03.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  starszy specjalista do spraw: badań laboratoryjnych żywności

  w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Poznaniu

   

  Oferty do: 31 marca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 2

  Status: nabór w toku


  Miejsce wykonywania pracy: Poznań
  Laboratorium Kontrolno - Analityczne w Poznaniu
  Symbol i nr akredytacji: LPO, AB 720
  ul. Marcinkowskiego 3
  60-967 Poznań

  Adres urzędu:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
   

  WARUNKI PRACY

  - praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady
  - praca w laboratorium od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie
  - praca na 3 piętrze, budynek bez windy

  ZAKRES ZADAŃ

  • wykonywanie badań laboratoryjnych (m.in. metody tradycyjne i instrumentalne, ocena organoleptyczna) próbek artykułów żywnościowych oraz ocena wyników w celu stwierdzenia zgodności z wymaganiami oraz sporządzanie sprawozdań z badań w celu dokumentowania otrzymywanych wyników
  • wdrażanie nowych metod badawczych oraz modyfikowanie istniejących celem rozszerzenia zakresu badawczego laboratorium
  • współpraca z innymi pracownikami przy potwierdzaniu przydatności metody badawczej do zastosowania w laboratorium
  • prowadzenie odpowiednich ewidencji (m.in. próbek, aktów prawnych, norm, materiałów pomocniczych) w celu monitorowania zasobów do realizacji zadań przez laboratorium
  • prowadzenie dokumentacji pracy laboratorium celem odtworzenia podejmowanych działań
  • sprawdzanie przyrządów pomiarowych w celu potwierdzenia prawidłowego działania aparatury badawczej i wykonywania badań
  • wykonywanie badań dodatkowych celem potwierdzenia, że otrzymywane wyniki badań rutynowych są rzetelne i prawidłowe
  • wykonywanie działań związanych z wdrożonym systemem zarządzania celem jego utrzymania i doskonalenia

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe w zakresie: chemia/biotechnologia/towaroznawstwo/technologia żywności/chemia żywności
  • doświadczenie zawodowe: pracy w laboratorium związana z wykonywaniem badań
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prowadzonych badań żywności, m.in. metody tradycyjne i instrumentalne
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: pracy w laboratorium badającym żywność
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
  • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych (np. HPLC)
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych w laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "LPO-StS"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:

  • sprawdzian wiedzy,
  • próbka pracy,
  • rozmowa kwalifikacyjna.


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 247.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Olsztynie

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 9339 z dnia 16.03.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  specjalista

  do spraw: badań laboratoryjnych

  w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Olsztynie

   

  Oferty do: 27 marca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

   

  Miejsce wykonywania pracy:

  Olsztyn

  Laboratorium Kontrolno - Analityczne w Olsztynie
  ul. Poprzeczna 19
  (Wydział Biologii Molekularnej - ul. Poprzeczna 15A)
  10-282 Olsztyn

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca w laboratorium na cały etat 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przeprowadzanie badań laboratoryjnych metodami stosowanymi w biologii molekularnej i ich dokumentacja w celu określenia autentyczności produktów.
  • Współpraca przy wprowadzaniu nowych metod badawczych w celu rozszerzenia i doskonalenia działalności laboratorium.
  • Sprawdzanie urządzeń laboratoryjnych w celu prawidłowego wykonywania badań.
  • Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych w celu doskonalenia kompetencji.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: chemia, biologia, biotechnologia.
  • doświadczenie zawodowe: praca lub staż w laboratorium.
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prowadzonych badań.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Znajomość jednego z języków: angielski, niemiecki, francuski na poziomie B2.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   plac Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem LOL-S

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą - do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php


  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.


  Planowane techniki i metody naboru:

  • sprawdzian wiedzy,
  • próbka pracy,
  • rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub emailem. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 244 lub 22 55 60 247.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw kontroli wewnętrznej w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
  Ogłoszenie o naborze nr 9324 z dnia 15.03.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  specjalista do spraw: kontroli wewnętrznej
  w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji


  Oferty do: 26 marca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku


  Miejsce wykonywania pracy:
  Warszawa

  Adres urzędu:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Uczestniczy w opracowywaniu rocznego planu kontroli wewnętrznej.
  • Kontroluje komórki organizacyjne Urzędu, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, podmioty współfinansowane przez Urząd pod względem poprawności realizowania przez nie działań.
  • Organizuje kontrole problemowe, wycinkowe i sprawdzające, a także, w miarę potrzeby, kontrole doraźne związane z wyjaśnianiem spraw interwencyjnych.
  • Opracowuje i przedkłada Dyrektorowi Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji oraz Dyrektorowi Generalnemu, a także kierownikom kontrolowanych jednostek, protokołów, sprawozdań i notatek służbowych z przeprowadzonych kontroli lub postępowań wyjaśniających wraz z wnioskami z nich wynikającymi.
  • Opracowuje i przedkłada Dyrektorowi Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji oraz Dyrektorowi Generalnemu okresowe sprawozdania z działalności kontrolnej.
  • Kontroluje prawidłowość realizowania przez komórki organizacyjne, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, podmioty współfinansowane przez UOKiK , wniosków i zaleceń pokontrolnych.
  • Prowadzi ewidencję kontroli wewnętrznych oraz ewidencję kontroli zewnętrznych wykonywanych w ramach właściwości Urzędu.
  • Gromadzi dokumentację pokontrolną i poaudytową wytworzoną w związku z prowadzonymi w UOKiK kontrolami i audytami podmiotów zewnętrznych.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku kontrolera wewnętrznego
  • Posiadanie kompetencji: wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów, finansów publicznych, inspekcji handlowej, procedury administracyjnej.
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy na podobnym stanowisku w administracji publicznej
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 26.03.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BKSiO-4-S

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mejlowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE