Kierownictwo

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz zarządzanie i inżynierię produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie studiów odbył stypendium na kierunku inżynieria przemysłowa i mechaniczna w Vitus Bering University College. Jest również absolwentem programu kształcenia menedżerskiego ARGO Top Public Executive (odpowiednik Advanced Management Program), zrealizowanego przez IESE Business School oraz Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Następnie przygotowywał analizy ekonomiczne, rynkowe i sektorowe oraz prognozy gospodarcze.

Pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie do 25 sierpnia 2019 r. pełnił funkcję dyrektora Departamentu Analiz Gospodarczych.

Od 26 sierpnia 2019 r. do 26 stycznia 2020 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Posiada doświadczenie dydaktyczne i badawcze – jest nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Żonaty, ma czworo dzieci.

Prezes Rady Ministrów powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 27 stycznia 2020 r.

 


 

dr Daniel Mańkowski, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

dr Daniel Mańkowski, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Doktor nauk prawnych, radca prawny, legislator z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Aplikacji Legislacyjnej Rządowego Centrum Legislacji.

Od wielu lat związany z administracją publiczną. Od 2018 r. Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie nadzorował postępowania i sprawy sądowe prowadzone przez UOKiK oraz koordynował działalność legislacyjną Urzędu. Współtworzył m.in. nowelizacje ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi oraz ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Odznaczony Odznaką Honorową Prezesa Rady Ministrów za zasługi dla legislacji.

Aktywnie reprezentował UOKiK na szczeblu międzynarodowym. Uczestniczył w szeregu konferencji, projektów oraz oficjalnych spotkań z organami ochrony konkurencji i konsumentów m.in. z Hiszpanii, Portugalii, Francji, Czech, Węgier, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Azerbejdżanu.

Wykładowca akademicki wyróżniany przez rektora UW. Aktywny pracownik naukowy w obszarze legislacji i prawa ochrony konkurencji i konsumentów, współpracujący z kilkoma uczelniami wyższymi.

 


 

Katarzyna Prus-Stachyra, Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów