Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Współpraca międzynarodowa > Poziom globalny > Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju

logo UNCTAD

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (ang. United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD)

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Handlu i Rozwoju, jest stałym organem międzyrządowym ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1964 roku. Siedziba mieści się w Genewie, w Szwajcarii, a biura są w Nowym Jorku i Addis Abebie. UNCTAD jest częścią Sekretariatu ONZ. Podlega Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ oraz Radzie Gospodarczej i Społecznej ale posiada własnych członków, kierownictwo i budżet. Jest również częścią Grupy Rozwoju Narodów Zjednoczonych.

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych powierzyło UNCTAD pełnienie roli punktu centralnego w ramach ONZ w kwestiach związanych z konkurencją i ochroną konsumentów, co zostało zawarte w rezolucjach Zgromadzenia Ogólnego 35/63 z dnia 22 kwietnia 1980 r. w sprawie konkurencji oraz 70/186 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ochrony konsumentów.

Celem programu dotyczącego polityki konkurencji i ochrony konsumentów jest przyczynienie się do ograniczenia ubóstwa i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez poprawę funkcjonowania rynków dzięki wzmocnionej konkurencji i ochronie konsumentów.

Jednym z celów działalności UNCTAD jest promocja ochrony konkurencji i wspieranie konkurencyjności na świecie, aby wyrównywać szanse handlowe na poziomie globalnym. UNCTAD wspiera polityki i promuje ramy chroniące i wzmacniające konsumentów przed nieuczciwymi praktykami silniejszych przedsiębiorców.

 

Ochrona Konkurencji

Międzyrządowa Grupa Ekspertów ds. Prawa i Polityki Konkurencji (ang. Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy)

UOKiK uczestniczy w spotkaniach Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Prawa i Polityki Konkurencji organizowanych raz do roku. Grupa ta spotyka się w celu omówienia sposobów usprawnienia światowej współpracy w zakresie wdrażania polityki konkurencji oraz zwiększenia konwergencji poprzez dialog. Podstawę konsultacji międzyrządowych stanowi zbiór zasad Narodów Zjednoczonych dotyczących konkurencji.

Grupa IGE nie pełni żadnej funkcji związanej z ustanawianiem przepisów, lecz prowadzi swoje prace poprzez:

  • interaktywne debaty
  • dobrowolną wzajemną ocenę prawa i polityki konkurencji
  • okrągłe stoły poświęcone specjalistycznym zagadnieniom z dziedziny konkurencji
  • przeglądy pomocy technicznej i działań w zakresie budowania potencjału.

 

Gdy zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie zaleceń, poszczególne kraje członkowskie decydują, czy i jak wdrożyć zalecenia (np. poprzez jednostronne, dwustronne lub wielostronne porozumienia, stosownie do sytuacji).

 

Grupa robocza ds. karteli transgranicznych (ang. Cross-border Cartel Working Group – CBCWG)

W 2020 r. ustanowiono grupę roboczą ds. karteli transgranicznych, otwartej dla państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, której głównym celem jest podkreślenie najlepszych praktyk, ułatwienie wymiany informacji i konsultacji oraz składanie sprawozdań międzyrządowej grupie ekspertów ds. prawa i polityki konkurencji. Grupa robocza spotyka się regularnie w formie telekonferencji i jest otwarta dla przedstawicieli krajowych organów ds. konkurencji, zainteresowanych organizacji czy sieci międzynarodowych.

 

Ochrona Konsumentów

Międzyrządowa Grupa Ekspertów ds. Prawa i Polityki Ochrony Konsumentów (ang. Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy)

UOKiK uczestniczy w spotkaniach Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Prawa i Polityki Ochrony Konsumentów. Jest to stały organ ustanowiony na mocy Wytycznych Narodów Zjednoczonych w sprawie ochrony konsumentów, który działa w celu monitorowania stosowania i wdrażania wytycznych, zapewnienia forum dla konsultacji, prowadzenia badań i studiów, zapewnienia pomocy technicznej, podejmowania dobrowolnych wzajemnych ocen oraz okresowej aktualizacji wytycznych.

Grupy robocze spotykają się regularnie i nieformalnie w formie telekonferencji i są otwarte dla przedstawicieli rządów posiadających odpowiednią wiedzę fachową (np. krajowych organów ochrony konsumentów, krajowych organów ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich), zainteresowanych organizacji i sieci międzynarodowych oraz stron reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i środowisko akademickie.

 

Światowa Mapa Ochrony Konsumentów (ang. World Consumer Protection Map)

W 2021 r. UOKiK przyłączył się również do projektu „World Consumer Protection Map”.  Geneza projektu sięga do rezolucji 70/186 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w sprawie ochrony konsumentów z dnia 22 grudnia 2015 roku, w której zapisano, że solidne ramy prawne i regulacyjne w zakresie ochrony konsumentów służą ważnemu interesowi publicznemu, przyczyniają się do dynamiki gospodarczej i dobrobytu konsumentów. W uzgodnionych konkluzjach po pierwszej sesji w 2016 r. międzyrządowa grupa ekspertów ds. prawa i polityki ochrony zwróciła się do sekretariatu UNCTAD o przygotowanie studium na temat ram prawnych i instytucjonalnych w zakresie ochrony konsumentów.

Celem tego projektu jest przedstawienie zaktualizowanego i kompleksowego obrazu ochrony konsumentów na świecie, określenie trendów i punktów odniesienia, jak również wyzwań.

 

Najważniejsze linki:

Do góry