Konkursy

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Jesteś po prawie, ekonomii, administracji lub zarządzaniu? Obroniłeś pracę o ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów? Zgłoś się do konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską lub doktorską!

Pula nagród to: 84 tys. zł, płatne praktyki absolwenckie w Urzędzie, publikacja pracy.

 

Trwa 15. edycja konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 13. edycja w obszarze ochrony konsumentów.

Tematyka

 • ochrona konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, pomoc publiczna, przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
 • ochrona konsumentów – praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolone postanowienia wzorców umów, nieuczciwe praktyki rynkowe

Nagrody

 • Autorzy trzech najlepszych prac w każdym obszarze tematycznym otrzymają kolejno: 7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł.
 • Laureatów zapraszamy na płatne praktyki absolwenckie w UOKiK.
 • Najlepsze prace publikujemy w ramach biblioteki UOKiK – w formie drukowanej lub elektronicznej.

Dodatkowo – można otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji – 5 tys. zł w każdym obszarze tematycznym.

Kryteria

Do konkursu można zgłosić pracę obronioną od 15 października 2022 r. do 15 października 2023 r., która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

Formalności

Należy złożyć:

 1. wypełniony formularz
 2. egzemplarz pracy 
 3. jednostronne streszczenie
 4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy

Zgłoszenia można dokonać za pomocą poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej lub operatora pocztowego – szczegóły w regulaminie.

Termin

Termin składania prac minął 30 listopada 2023 r.

godzinyWyniki konkursu ogłoszone będą w kwietniu 2024 r.

Partner                                                                              Patron

07d7b922.png                  0028bd93.png

Trwa 4. edycja konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą rozprawę doktorską w obszarze ochrony konkurencji oraz 4. edycja w obszarze ochrony konsumentów.

8f3b13d8.png

 

Tematyka

 • ochrona konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, pomoc publiczna, przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
 • ochrona konsumentów – praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolone postanowienia wzorców umów, nieuczciwe praktyki rynkowe

Nagrody

 • Autorzy trzech najlepszych prac w każdym obszarze tematycznym otrzymają kolejno: 10 tys. zł, 7 tys. zł i 5 tys. zł.
 • Dodatkowo najlepsze prace publikujemy w ramach biblioteki UOKiK.

Kryteria

Do konkursu można zgłosić rozprawę obronioną od 15 października 2021 r. do 15 października 2024 r.

Kapituła konkursowa bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski.

Formalności

Należy złożyć:

 1. wypełniony formularz
 2. egzemplarz pracy 
 3. jednostronne streszczenie
 4. zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat pracy
 5. dwie recenzje rozprawy

Zgłoszenia można dokonać za pomocą poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej lub operatora pocztowego – szczegóły w regulaminie.

Termin

Termin składania prac mija 29 listopada 2024 r. – decyduje data wpływu.

Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konkurencji:

 • Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przewodniczący
 • dr hab. Mateusz Błachucki, Departament Kontroli Koncentracji w UOKiK, Zakład Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN
 • dr hab. Łukasz Grzybowski, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kancelaria Hansberry Tomkiel
 • dr Daniel Mańkowski, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Rudolf Ostrihansky, kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
 • dr hab. prof. UŚ Mirosław Pawełczyk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • dr Piotr Pełka, Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej w UOKiK
 • Anna Sekinda-Maicka, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji w UOKiK
 • dr Marta Sendrowicz, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, kancelaria Allen & Overy
 • mec. Małgorzata Szwaj, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, kancelaria Linklaters

Kapituła konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów:

 • Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przewodniczący
 • prof. dr hab. Robert Grzeszczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich
 • dr Katarzyna Karasiewicz, kancelaria MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy
 • Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy
 • dr Daniel Mańkowski, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • prof. dr hab. Monika Namysłowska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. prof. UWr. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • mec. Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, kancelaria Dentons
 • mec. Iwona Terlecka, Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, kancelaria Clifford Chance
 • Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów
  w UOKiK
 • prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet w Osnabrück

Rok 2022 – 14. edycja poświęcona ochronie konkurencji i 12. edycja na temat ochrony konsumentów

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską w kategorii ochrona konkurencji:

 • I Nagrodę w wysokości 7 tys. zł brutto zdobyła Łucja Olszewska za pracę pt. „Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”
 • II Nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto zdobyła Aleksandra Woźniak za pracę pt. „Kontrola koncentracji przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem joint venture na przykładzie decyzji DKK-178/2020 w sprawie Nord Stream 2”
 • III Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto oraz wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł brutto zdobyła Milena Machała za pracę pt. „Dostęp do danych jako przewaga konkurencyjna platformy internetowej na rynkach cyfrowych”
 • Wyróżnienie Prezesa UOKiK zdobyła Anna Majer za pracę pt. „Naruszenie prawa konkurencji a roszczenia o naprawienie szkody”

Laureaci konkursu na najlepszą pracę magisterską w kategorii ochrona konsumentów:

 • I Nagrodę w wysokości 7 tys. zł brutto zdobył Jakub Jasiński za pracę pt. „Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy kredytu w świetle zasady równowagi kontraktowej stron w prawie Unii Europejskiej”
 • II Nagrodę w wysokości 5 tys. zł brutto zdobyła Eliza Onisko za pracę pt. „Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego”
 • III Nagrodę w wysokości 3 tys. zł brutto zdobyła Maria Kurkowska za pracę pt. „Ograniczenia reklamy skierowanej do dzieci w prawie Unii Europejskiej i w ramach samoregulacji przedsiębiorców”
 • Wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł brutto zdobyła Aleksandra Królikowska za pracę pt. "Nieprawidłowości i nadużycia na rynku funduszy inwestycyjnych"
   

Informacja Wcześniejsze wpisy znajdziesz na stronie archiwum.uokik.gov.pl

Departament Komunikacji
baseline-phone 22 55 60 246 
mail dk@uokik.gov.pl

91934c64.png

Rekrutacja '23 zakończona – dziękujemy za zgłoszenia!

Współpraca z UOKiK? Tak! Studiujesz? Kończysz 3. rok, jesteś na 4. lub 5. roku prawa, ekonomii lub kierunków pokrewnych i interesujesz się prawem konkurencji? Ten projekt jest dla Ciebie!

Weź udział w Summer Camp ’23! Skorzystaj z szansy na płatne praktyki w urzędzie, a może… i dłuższą współpracę. Zapraszamy do świata sztucznej inteligencji, tajemniczego klienta i informatyki śledczej.

To 5 dni bezpłatnych, stacjonarnych warsztatów z prawa konkurencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dowiedz się, jak działamy! Czekają na Ciebie eksperci i ciekawe case studies. Poznasz kulisy pracy analityków prowadzących postępowania i dowiesz się, jak działa urząd w praktyce.

Termin minionej edycji: 18-22 września 2023 r.

Miejsce: UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

 • sesje warsztatowe
 • zakwaterowanie i wyżywienie (śniadania i obiady)
 • certyfikat udziału
 • szansę na płatne praktyki po ukończeniu warsztatów – w centrali UOKiK lub w naszych 8 delegaturach

Rekrutacja '23 zakończona.

 1. Napisz pracę „Po co i jak chronić konkurencję we współczesnej gospodarce?”.
 2. Nagraj krótką autoprezentację wideo.
 3. Prześlij zgłoszenie przez aplikację eRecruiter:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=27b119f7248c4ac694b8fe49f9b89a5b

Sprawdź szczegóły w „Wytycznych dotyczących rozprawki i autoprezentacji”!

Spośród kandydatów wybierzemy do 25 osób.

Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

Agnieszka Wojna
baseline-phone 22 55 60 213
mail agnieszka.wojna@uokik.gov.pl

Anna Valet
baseline-phone 22 55 60 850
mail anna.valet@uokik.gov.pl