Konsumenci

Obszary działania UOKiK:

  • eliminowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz niedozwolonych klauzul wzorców umów
  • nadzór nad Inspekcją Handlową
  • nadzór rynku, zapewnianie bezpieczeństwa produktów nieżywnościowych, zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw i paliw stałych
  • monitorowanie systemu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich
  • finansowanie poradnictwa dla konsumentów w ramach infolinii i systemu e-porad
  • poradnictwo w sprawach transgranicznych świadczone w ramach Europejskiego Centrum Konsumenckiego